Партньорска съвместимост

Начинът на живот, свързан с висока ангажираност, кариерен фокус и промяна на традиционните полови роли, водят след себе си редица предизвикателства за съвременния човек и опитите му да намери партньор. Традиционните патриархални ценности определящи мъжа като активната страна в социално, финансово и интимно отношение, последните десетилетия търпи значими промени. Този факт от една страна се приема с ентусиазъм от навлизащите в зрялостта млади хора, но също така и носи известна доза объркване и несигурност. Ясните роли (мъжко/женско) вече не звучат така убедително и много хора намират за трудно да намерят и дефинират своята собствена представа за това кои са те, представа, която да отговаря на вътрешните им пориви и в същото време да е в синхрон с очакванията, които сами поставят към себе си и с които се идентифицират.
Често пъти тези затруднения рефлектират и върху очакванията ни какъв трябва да бъде желаният от нас партньор. Когато човек няма достатъчно гъвкава представа за това точно какъв трябва да бъде другия, то често нещата не се получават. Нагласата, че търсим някой по образец, някой, който да отговаря на всичките ни очаквания е позиция свързана с възприятието, че другия е тук, единствено и само, за да удовлетвори нашите търсения и нужди. Подхождайки така към потенциалните си партньори, често не си даваме сметка за подводните камъни, които сами поставяме пред връзките си. В такива случаи шансът да бъдем разочаровани е голям и възможността да отхвърлим хора, с които бихме били съвместими е значима.
Как да разберем дали сме съвместими с някого? Съвместимостта между партньорите в една връзка е свързана с отношения на равнопоставеност, уважение и способност партньорите да се наслаждават един на друг, независимо какво правят заедно. Взаимоотношенията процъфтяват, когато двама души споделят приятелство и любими дейности, но въпреки това, не е задължително двойката да има изцяло общи интереси. Хората често правят грешката да приемат, че за тях има само един човек или “сродна душа” и вярват, че този човек ще ги допълва във всяко едно отношение. Дори когато намерите подходящ избор за вас, този човек няма да споделя всички ваши интереси или да отговаря на всички ваши нужди. Проблеми и конфликти възникнат във всяка връзка, въпреки това има много потенциални партньори, с които може да сте съвместими и с които можете да развиете способността за изграждане и подържане на трайни, емоционално наситени взаимоотношения.
Защо връзките се провалят? За съжаление не винаги избираме партньори по правилните причини. Често сме привлечени от някого водени от напълно неясни за самите нас подбуди. Това се дължи на фактът, че сме склонни да избираме партньори, които се отнасят към нас по сходен начин, на този, който сме получавали като деца от обгрижващите ни близки. Често пъти черти или качества, които не харесваме във нашите родители са точно тези, които ни привличат в партньорите ни. Това би могло да бъде проблемно в случаите, когато отношенията в родното ни семейството са били напрегнати и конфликтни. Някой, когото първоначално виждаме като човек със значими ценности, в последствие може да възприемем като критикуващ и осъждащ в отношението си към нас. Някой, който сме избрали заради чувството на стабилност, което буди у нас, може в крайна сметка да изглежда „скучен“ и да не изпитваме желание към него. За да избегнем подобни затруднения нашето търсене на партньор е добре да не се основава на липсите ни. Добре е ако можем да отделим време, за да разберем какво ни тласка към партньори, които в последствие ни разочароват. Това може да бъде болезнен процес и да е свързано с реактивирането на неща от миналото, но ако е направено с подкрепата на квалифициран психотерапевт, би могло да има ключова роля не само за по-удовлетворяващи ни връзки, но и за по-високо качество на живот и психично благополучие като цяло. В един подобен процес на консултиране или терапия може да си отговорите на въпроси като:
 Какво от типичните за вас модели на отношения с другите не са благоприятни за вас в дългосрочен план.
 Каква е вътрешната динамика, която оказва въздействие и пречи на междуличностните ви отношения?
 Имате ли тенденция да бъдете твърде критични?
 Опитвате ли се да контролирате хода на връзката?
 Имате ли склонност да избягвате задълбочаване на отношенията и защо?
Идентифицирайки собствените си „слепи петна” в отношенията и критични вътрешни гласове е първата решителна крачка към партньорски отношения, които можем да изживеем пълноценно, едва когато сме изградили удовлетворяваща връзка със самите себе си.