КОНСУЛТИРАНЕ

При  психологичното консултиране, в рамките няколко срещи, се отваря възможност за работа върху актуалните въпроси за пациента и детайли и събития от личната му история довели до настоящата ситуация. В една безопасна среда и атмосфера на толерантност се дава шанс трудните и болезнени, често пъти, въпроси да бъдат разгледани спокойно и от дистанция. С достигане лимита на първоначално уговорените срещи психотерапевта прави синтезирано обобщение на краткия процес на работа и изказва своето мнение относно евентуалното прерастването на тази косултативна работа в терапевтична.