ТЪРСЕНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ

В неформални разговори, често се споделя, че актът на търсене на психологична или психотерапевтична помощ в много случаи извиква чувства на тревога, а понякога и срам.

В действителност да си позволим да осъзнаем и говорим за затрудненията, които имаме или чувствата на обърканост и несигурност, които изпитваме е трудно и болезнено.
В тези случаи въпрос на грижа за себе си, интелигентно и отговорно отношение е консултирането с психотерапевт.

Срещата с психотерапевт ще Ви даде свободата да споделите с квалифициран специалист, който безпристрастно ще Ви изслуша, ще Ви даде обратна връзка и ще Ви придружи във търсенията Ви. Това е шанс ситуацията да бъде видяна в различна светлина, да бъдат зададени нови въпроси и открити нови пътища и възможности.

Психологичното консултиране не е обвързано с дългосрочно посещение при специалист, то по-скоро е възможност за хора, които имат интерес към самите себе си и смятат, че решаването на затрудненията им зависи и от самите тях, да потърсят нужните им отговори придружени от квалифициран професионалист.

Би било подходящо да потърсите консултация със специалист в случаите, когато изпитвате трудности при вземането на решения или предприемането на действия във важни области от живота ви.

Ако забелязвате, че се повтарят сходни тенденции при създаването на връзки, в личната и работна сфера, които ви причиняват трудности и са неудовлетворителни за вас. Или изпитвате затруднения при формиране и поддържане на трайни емоционално значими връзки.

Ако имате дългогодишни и болезнени преживявания на депресивност, тревога или емоционални затруднения от друг порядък.

Ако откриете, че имате трудности при контролирането и разбиране на вашите страхове или гняв.

Ако имате трудности във вашия сексуален живот.

Ако злоупотребявате с вещества.

Ако изпитвате затруднения при преодоляването на преживяна раздяла или загуба.

Ако имате телесни симптоми, но липсва установена соматична причина, която да обяснява техния произход.