ТЕРАПИЯ

Психотерапията е процес на системна психологична работа, в който пациент и терапевт се съгласяват да работят заедно с цел постигане на първоначалната заявка на пациента, както и за цялостно подобрение на качеството на живот и функциониране на пациента. Обикновено този процес на работа стартира след провеждане на няколко консултации и избистряне на мотивите, желанието за работа на пациента и неговата готовност за ангажиране с един относително дългорочен  процес. В началото на взаимната работа се изяснява и работната рамката,  въпроси свързани с честотата на посещенията, фиксиране на персонален час, отсъствията и заплащането.